July 20, 2024

JIN TALOG taith a blasu / tour & tasting

August 22, 2024

EVENING MARKET with Cheese & Wine Pairing

September 28, 2024

MARKET DAY enjoy BBQ chicken and duck with Postance Poultry

December 7, 2024

CHRISTMAS MARKET with Babita’s Spice Deli

Croeso i Farchnad Ffermwyr Talog

Welcome to Talog Farmer's Market

Y dod â bwyd lleol o’r ansawdd gorau yn syth i chi. Mwynhewch amrywiaeth eang o fwyd artisan gyda phwyslais ar gynaliadwyedd. 

Bringing high-quality, locally produced food directly to you. Enjoy a huge variety of artisan food and drink with an emphasis on sustainability.

Talog Farmers Market brings together local food producers in its vibrant market days. 

Our producers have grown, raised, baked, fermented, prepared, cured, distilled, collected, harvested, smoked, pressed &  pasteurised their goods ready to meet you. 

Mae ein stondinau cynnyrch llaeth a chig yn frwd dros les anifeiliaid uchel.

Gweithiwn gyda chynhyrchwyr a ffermwyr sy’n ymgysylltu ag arferion amgylcheddol a chynaliadwy.

Mae defnyddio a dathlu’r Gymraeg yn bwysig iawn i ni.

Our dairy and meat stalls are passionate about high animal welfare. 

 

We work with producers and farmers that engage with environmental and sustainable practices.

Using & celebrating the Welsh language is really important to us. 

15

Rydyn ni’n mwynhau rhannu ein cynnyrch ac wrth i chi symud o gwmpas y neuadd fe gewch lawer o sesiynau blasu.

Mae bwyd wedi’i wneud â llaw yn lleol nid yn unig yn dda i’r amgylchedd ond yn wych i’w flasu hefyd ac mae llawer o gynhyrchwyr Gwobrau Bwyd Da yma ar ein stepen drws.

Mae Marchnad Ffermwyr Talog yn farchnad dymhorol a gynhelir pedair gwaith y flwyddyn yn ein neuadd bentref lleol.

Mwynhewch gwrdd â ffrindiau a chymdogion am goffi, cacennau ffres a chinio lleol hyfryd a chynnes.

We enjoy sharing our produce and as you move around the hall you will find many tasters on offer. 

Locally hand crafted food is not only best for the environment but superb on the taste buds too and there are many Fine Food Award Producers  here on our door step.  

Talog Farmers’ Market is a seasonal market held four times a year in our local village hall. 

Enjoy meeting friends & neighbours for coffee, freshly baked cakes and a wonderful, warm local lunch.

Scroll to Top